User Tools

Site Tools


0440820181029-nandax-la-gi

Nandax

Nandax trên bản đồ Pháp
Nandax

Nandax

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng Gérard Marc
(2001–2008) Thống kê Độ cao 281–413 m (922–1.355 ft)
(bình quân 310 m/1.020 ft) Diện tích đất1 8,03 km2 (3,10 sq mi) Nhân khẩu2 481  (2009)  - Mật độ 60 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42152/ 42720 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0440820181029-nandax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)